«

»

Tháng 8
01

Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013.

Về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
download

Gửi phản hồi