Tháng 2
28

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014.

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM. download

Tháng 12
16

Công văn 4837/TB-BHXH ngày 10/12/2013.

Về việc điều chỉnh mức đóng BHXH. download

Tháng 12
16

Công văn 4892/BHXH-THU ngày 13/12/2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo mức lương tối thiểu vùng mới. download

Tháng 4
04

Công văn 625/TCT-TNCN ngày 26/02/2013.

Bảo hiểm bắt buộc nộp tại bản xứ được miễn thuế TNCN. download

Tháng 1
17

Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008.

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Download

Tháng 1
17

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02 tháng 04 năm 2007.

Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động. Download

Tháng 1
17

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006.

Hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Download

Tháng 1
17

Luật số 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Download

Tháng 1
17

Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005.

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước. Download

Tháng 1
17

Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2005.

Quy định về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức. Download

Older posts «